Adriana Mihaela IONESCU

Adriana Mihaela IONESCU este lector universitar doctor la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, din cadrul Universității POLITEHNICA București.

A absolvit Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din București în anul 1995. Deține un master in Informatică de gestiune și titlul de Doctor în Economie, în domeniul contabilității manageriale, de la Academia de Studii Economice din București.

Are o experiență de peste 20 de ani în activitatea didactică și de cercetare. Domeniile sale de cercetare includ standardele internaționale de contabilitate, calculul și managementul costurilor și al rezultatelor, instrumentele de management al performanței și analiza economico-financiară.

Are publicate cărți și articole în diferite reviste de specialitate, precum și numeroase participări la conferințe naționale și internaționale. Este expert contabil, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

close-link
close-link
close-link
close-link