Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
prin Programul Operational Competitivitate.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala
a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Senior Software Agency SRL a derulat in perioada 25.05.2017 – 24.05.2019 proiectul cu titlul “Dezvoltare prin inovare la Senior Software Agency SRL”, finantat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere. Valoarea totala a proiectului a fost de 3.445.731,82 lei, valoarea eligibila nerambursabila fiind de 1.984.168,65 lei, din care 1.587.334,92 lei din FEDR si 396.833,73 lei din bugetul national.

Proiectul a avut ca scop cresterea contributiei solutiilor/aplicatiilor IT inovative in dezvoltarea competitivitatii economice a sectorului privat prin dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, in termen de 24 luni de la finalizarea aplicatiei pilot. Senior Software Agency SRL a dezvoltat o solutie software inovatoare, ce reprezinta o punte intre cloud si on-premise si care aduce mai aproape companiile cu implementari on-premise de beneficiile unei solutii in cloud.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
Obiectiv specific 1: Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica pentru dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC (solutia inovativa „Senior CloudBridge”) cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC.
Rezultatul a fost cresterea valorii adaugate generate de produsele si serviciile TIC in PIB, prin crearea si utilizarea solutiei inovative „Senior CloudBridge”. S-a facut astfel corelarea si cu indicatorul de realizare asumat in cadrul cererii de finantare, respectiv Numar de produse / servicii / aplicatii TIC inovative realizate – 1 solutie inovativa realizata „Senior CloudBridge”.
Obiectiv specific 2: Cresterea competitivitatii companiilor cu implementari traditionale de tip on-premise ce vor folosi solutia software inovatoare in cloud ce va avea ca rezultat scaderea costurilor de mentenanta si cresterea eficientei prin inovarea organizationala, in termen de 24 luni de la finalizarea aplicatiei pilot.
Se face astfel corelarea si cu indicatorul de rezultat asumat in cadrul cererii de finantare, respectiv Numarul de beneficiari ai aplicatiei / produsului / serviciului inovativ – minim 100 clienti.
Obiectiv specific 3: Dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate adresate de solutia ERP prin utilizarea aplicatiei inovative ce va asigura posibilitatea centralizarilor si intregrarilor specifice fiecarui sector de activitate pentru asigurarea unui acces rapid si facil a tuturor firmelor la bunele practici, in termen de 36 de luni de la finalizarea aplicatiei pilot.
Se face astfel corelarea si cu indicatorul de rezultat asumat in cadrul cererii de finantare, respectiv Numarul de beneficiari ai aplicatiei / produsului / serviciului inovativ – minim 100 clienti.

close-link
close-link
close-link
close-link