Pentru intelegerea corecta a metodologiei de actualizare si implementare a strategiei lantului logistic, vom face o succinta prezentare a etapelor acesteia:

Etapele 1 si 2

Etapele stabilirii strategiei lantului de aprovizionare scheme etapa 1 si 2

Planificarea eficienta a strategiei unui lant logistic incepe cu procesul de cunoastere a strategiilor de business si departamentale ale companiei in etapele 1 si 2.

Procesele interne ale unei companii sunt cross-functionale, activitatile acestora fiind realizate de diverse structuri departamentale concentrate pe realizarea obiectivelor proprii.

Compromisurile la nivel functional, departamental si la nivel de companie, intre ceea ce se doreste si ceea ce este practic posibil nu se pot face in mod rational, fara intelegerea cat mai completa a realitatii. Ne referim aici la cerintele clientilor, portofoliul de produse, segmentele de piata, profilul competitorilor si a bunelor practici specifice industriei, punctele forte si slabe multifunctionale ale companiei, parteneriatele externe, canalele de vanzare, capacitatile IT operationale, tipurile de riscuri etc.

In concluzie, este ineficient sa planificam independent strategia de supply chain de strategia de business si strategiile departamentale, deoarece, asa cum se intampla frecvent, functiile cheie organizationale, precum marketing-vanzari, IT sau productie sunt determinante in stabilirea obiectivelor de afaceri si in implementarea corecta a strategiei companiei.

Etapele 3, 4 si 5

Etapele stabilirii strategiei lantului de aprovizionare scheme etapa 3 4 si 5 copy

Etapele 3, 4 si 5 initiaza procesul actualizarii strategiei de supply chain pentru sustinerea operationala a strategiei viitoare de business din urmatoarele perspective:

Clienti – cresterea pietei, a nivelului de servire, a calitatii serviciilor cu valoare adaugata etc.

Procese interne si externe de business – imbunatatirea proceselor de business (reducerea costurilor, externalizarea activitatilor secundare, cresterea eficientei, rezilientei si flexibilitatii operationale, implementarea proceselor colaborative externe pentru cresterea agilitatii si vizibilitatii retelei operationale etc.)

Instruire si perfectionare continua profesionala – “put employees first” pentru dezvoltarea abilitatilor inovative si colaborative ale angajatilor in raport cu noile provocari de imbunatatire a fluxurilor operationale si de aliniere a tehnologiei cu procesele de afaceri. Inovarea de proces implica in prezent noi moduri eficiente de lucru pentru imbunatatirea experientei de cumparare a clientilor, noi instrumente analitice, tehnologii si sisteme integrate pentru sustinerea avantajelor competitive ale afacerii, adica noi abilitati din partea angajatilor

Financiare – cresterea sustenabila a proftului, a cifrei de afaceri, a marjelor de profit, etc

In etapele 3, 4 si 5 procesul actualizarii strategiei de supply chain presupune urmatoarele activitati:

 1. Analiza SWOT, auditul intern al lantului logistic, prin evaluarea performantelor actuale si documentarea noilor cerinte operationale
 2. Segmentarea lantului logistic si stabilirea noilor capabilitati operationale in raport cu cerintele actuale si viitoare ale clientilor, fezabile de implementat
 3. Definirea misiunii generale a lantului logistic
 4. Stabilirea obiectivelor strategice de sustinere a misiunii lantului logistic
 5. Actualizarea / Reproiectarea strategiei de supply chain pentru implementarea noilor capacitati operationale ale lantului logistic si sustinerea noilor obiective strategice

Prin urmare, procesul actualizarii strategiei de supply chain incepe cu documentarea noilor cerinte operationale pentru alinierea strategiilor departamentale si de business. Ulterior documentarii noilor cerinte operationale, are loc un audit si se face o analiza SWOT a lantului logistic al companiei, pentru evaluarea capabilitatilor operationale in raport cu cerintele actuale si viitoare ale clientilor.

Pentru a defini si prioritiza noile capabilitati ale lantului de aprovizionare sau imbunatatirea celor existente, sugeram formarea unei echipe de strategie interdepartamentala, interfunctionala, care sa includa persoane cheie din vanzari, IT, financiar etc. Echipa va organiza periodic intalniri de lucru pentru a analiza  informatiile referitoare la cerintele clientilor, valorile competitive necesare sustinerii strategiei de afaceri, capabilitatile interne ale lantului de aprovizionare, sistemele moderne aplicabile pentru cresterea performantei operationale, riscurile si rezilienta acestuia.

Etapele stabilirii strategiei lantului de aprovizionare solutii software pentru depozit

Se recomanda furnizarea periodica de informatii in timpul procesului de dezvoltare a strategiei catre managementul companiei, subliniindu-se costurile dar si beneficiile pe care le pot aduce noile actualizari in strategia de supply chain asupra performantei financiare a companiei.

In timpul procesului de revizuire a lantului de aprovizionare, se vor realiza urmatoarele procese:

 • Definirea misiunii si a obiectivelor strategice ale supply chainului
 • Elaborarea unei liste curente cu noile capabilitati necesare lantului de aprovizionare si care sunt fezabile de implementat financiar
 • Actualizarea strategiei de supply chain pentru implementarea noilor capacitati operationale ale lantului de aprovizionare-distributie

Observatie: La actualizarea strategiei de supply chain se va acorda o importanta sporita strategiilor de rezilienta si de management al riscurilor externe, accentuate de conflictele militare si perioada post-covid.

Etapa a 6-a

Etapele stabilirii strategiei lantului de aprovizionare scheme etapa 6

In etapa de selectare si initiere a proiectelor de implementare a strategiei de supply chain se vor desfasura urmatoarele actiuni:

 • Identificarea proiectelor potentiale necesare implementarii strategiei de supply chain si intocmirea listei cu propunerile de proiecte
 • Construirea matricei de decizie pentru selectia efectiva a proiectelor strategice din setul de proiecte potentiale, care va contine criteriile de selectie si ponderile de importanta alocate fiecarui criteriu
 • Listarea proiectelor selectate, care vor ajuta cel mai bine la realizarea strategiei de supply chain
 • Initierea planului de implementare a proiectelor strategice

Proiectele strategice efective (selectate) pot aduce schimbari functionale semnificative ale lantului logistic, precum:

sistem software wms scanner terminal depozite

Modificarea arhitecturii retelei de supply chain, respectiv:

 • Constructia de noi capacitati operationale
 • Extinderea / reducerea capacitatilor existente
 • Modificarea modalitatilor de distributie (transport si depozitare)
 • Schimbarea surselor geografice de aprovizionare, prin trecerea aprovizionarii de la anumite surse globale indepartate la surse mai apropiate si invers

Externalizarea unor activitati sau procese din supply chain

Schimbarea strategiei operationale (de la „push” la „pull”, in cazul anumitor grupe de produse din portofoliu)

Schimbarea proceselor de fulfillment, a modalitatilor de onorare a comenzilor clientilor etc.

Etapa a 7-a

Etapele stabilirii strategiei lantului de aprovizionare scheme etapa 7

Revizuirea structurii organizationale trebuie sa faca parte din procesul de implementare a strategiei de supply chain. Astfel, schimbarile in structura operationala a companiei vor include:

Modificarea tipului de structura organizatorica

Modificarea si stabilirea corecta a tipului si structurii organizatorice au o importanta deosebita in implementarea strategiei unui supply chain competitiv.

De exemplu, o conditie prealabila pentru ca un supply chain intern sa fie agil si flexibil este sa aiba o structura de organizare interna orientata pe procese, bazata pe echipe interfunctionale si multidisciplinare.

In cazul trecerii de la o structura verticala ierarhic-functionala la o structura orizontala descentralizata, orientata pe procese si pe cerintele clientilor, s-ar putea solicita separarea unor echipe operationale sau fuzionarea altor echipe aflate in structuri organizationale diferite.

Integrarea planificata a proceselor interfunctionale a unei companii va conduce la reducerea ciclurilor proceselor, la cresterea vizibilitatii operationale end-to-end si la constructia unui lant de aprovizionare suficient de flexibil si agil pentru a raspunde rapid la modificarea volumului si mixului de cerere.

Definirea rolurilor si responsabilitatilor

 • Nivel strategic – persoanele responsabile de dezvoltarea, implementarea si monitorizarea strategiei de supply chain (directori, manageri, sefi serviciu etc.)
 • Nivel operational – posturi, roluri noi sau modificate pentru executarea strategiei

La alocarea rolurilor si responsabilitatilor pe angajati, se va stabili daca este nevoie de suplimentarea sau de reducerea personalului.

Dezvoltarea noilor capabilitati ale lantului de aprovizionare si gestionarea acestora in timp, va solicita intotdeauna noi abilitati si competente asociate noilor functii. Echipa de strategie trebuie sa stabileasca o lista completa de abilitati si competente necesare fiecarui post pentru evaluarea si selectia oamenilor.

Selectia persoanelor cu abilitatile potrivite

Se vor evalua mai intai angajatii existenti, daca au deja aceste abilitati sau daca sunt capabili sa le dobandeasca.

Totodata, puteti investi in programe de formare a abilitatilor oamenilor de a lucra eficient in procesele colaborative interne si externe companiei. Aceste programe de formare colaborativa vor fi esentiale pentru succesul supply chainului companiei in prezent, dar si in viitor.

De asemenea, puteti sa initiati planuri specifice de formare a abilitatilor digitale si de analiza avansata pentru implementarea si gestionarea eficienta a noilor capabilitati operationale ale supply chainului.

Etapa a 8-a

Etapele stabilirii strategiei lantului de aprovizionare scheme etapa 8

Reorganizarea noului supply chain si a capabilitatilor asociate necesita, pe langa restructurarea organizatorica, reproiectarea proceselor si activitatilor operationale, un nou set de indicatori de performanta.

Citeste si:

Ai citit Articolul 2 din Seria “Tendinte logistice in 2022 si perioada urmatoare”

In articolul al treilea vom prezenta 6 reguli pentru stabilirea setului corect de KPI in evaluarea performantei lantului de aprovizionare.

close-link
close-link
close-link
close-link