Revisal online pentru angajatori si angajati. Sincron HR Software pentru conformare Reges Revisal

Ce este Revisal, cine are acces la Revisal, in ce format se inregistreaza fisierul in Reges Revisal si de ce este atat de important registrul general de evidenta a salariatilor, atat pentru angajati, cat si pentru angajatori, sunt o parte dintre subiectele dezbatute in randurile ce urmeaza.

revisal online cine are acces la revisal

Ce este sau ce inseamna Revisal?

Revisal, prescurtare pentru registrul general de evidenta a salariatilor, este format din toate contractele individuale de munca, impreuna cu actiunile aferente acestora, precum: incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea.

Conform Codului Muncii art. 34, fiecare angajator are obligatia sa infiinteze un registru general de evidenta a salariatilor (Revisal), in cadrul caruia sa inregistreze informatiile legate despre angajati. Informatiile despre angajati se completeaza cu ajutorul aplicatiei informatice distribuite gratuit de catre Inspectia Muncii sau prin intermediul aplicatiilor informatice proprii.

De la 1 ianuarie 2011, carnetul de munca a fost inlocuit in totalitate de registrul general de evidenta a salariatilor – Revisal, reglementat prin HG nr. 161/2006, iar procedura de intocmire si completare privind registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal) este reglementata de HG nr. 500/2011, modificata prin HG nr. 1.105/2011.

Revisal online

Cine are acces la Revisal?

Sunt obligati sa infiinteze, sa completeze si sa transmita registrul Revisal online atat angajatorii, persoane fizice sau juridice, cat si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, pentru personalul angajat local, care are cetatenia romana sau resedinta permanenta in Romania.

Angajatorii au posibilitatea sa externalizeze serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor, prin intermediul prestatorilor de servicii inregistrati la ITM, avand obligatia sa informeze inspectoratul teritorial de munca, in scris, cu privirea la incheierea acestui tip de contract. Astfel, registrul general de evidenta a salariatilor poate fi completat si transmis de catre una sau mai multe persoane, desemnate prin decizia scrisa intocmita de catre angajator.

Revisal online va fi accesat si de catre salariati sau fosti salariati

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat Decretul privind promulgarea Legea nr. 144 din 20 mai 2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii. Actul normativ prevede, printre altele, ca Revisal poate fi accesat online de catre salariati si fosti salariati cu privire la informatiile legate de recunoasterea vechimii in munca / specialitate, avand, totodata, posibilitatea sa genereze singuri extrasul cu valoare juridica. Accesul la registru nu va fi conditionat de consimtamantul angajatorilor sau de al inspectoratului teritorial de munca.

In concluzie, avem raspunsul la intrebarea “Cine are acces la Revisal?”. Prin acest acces neconditionat la Revisal online, salariatii / fostii salariati vor avea acces oricand la informatiile legate de contractele de munca si vechime, dar si daca angajatorii le-au platit contributiile catre stat.

Transmitere Revisal Cum se completeaza registrul general de evidenta a salariatilor

Transmitere Revisal

Cum se completeaza registrul general de evidenta a salariatilor Revisal?

Registrul se intocmeste in format electronic, iar informatiile salariatilor se completeaza si se transmit inspectoratului teritorial de munca in ordinea angajarii. Registrul electronic (Revisal online) cuprinde urmatoarele elemente:

Date de identificare ale salariatului: nume, prenume, CNP, cetatenia si tara de provenienta;

Data angajarii;

Perioada de detasare si denumirea angajatorului la care se face detasarea;

Functia / ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania sau altor acte normative;

Tipul contractului individual de munca;

Durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;

Salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca;

Perioada si motivele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;

Data incetarii contractului individual de munca.

Termene de completare a datelor in Revisal Reges

Completarea, respectiv inregistrarea datelor in Revisal Reges, dar si transmiterea registrului se fac dupa cum urmeaza:

Date de identificare ale salariatului

Impreuna cu salariul de baza lunar brut si sporurile, se inregistreaza in registru, la angajarea fiecarui salariat, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.

Salariul de baza lunar brut si sporurile

Se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Perioada si motivele de suspendare a contractului individual de munca

Se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii.

Data incetarii contractului individual de munca

Se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca sau la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca.

Perioada detasarii

Este completata in registru de catre angajatorul de baza, impreuna cu denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.

Termene de completare a datelor in Reges online

Toate modificarile legate de datele de identificare ale salariatului, perioada de detasare si denumirea angajatorului la care se face detasarea, precum si salariul de baza lunar brut si sporurile, se vor inregistra in Revisal cel tarziu in ziua anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003.

In cazul in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ, inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul a luat cunostinta de continutul acestora. Totodata, in situatia in care sunt sesizate erori in completarea registrului Revisal Reges, orice corectie a acestora se va face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.

Nu se vor raporta in Revisal informatiile despre:

Fisa postului

Criteriile de evaluare

Data la care se plateste salariul

Perioada de proba

Perioada de preaviz

Concediul de odihna

Concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca

Ce este Revisal Reges online

Referitor la transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor – Revisal, aceasta se face in format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:

Online, prin accesarea aplicatiei Reges, de la adresa web reges.inspectiamuncii.ro. In acest caz, pentru completarea Revisal online, angajatorul solicita si obtine un nume de utilizator si o parola, de la inspectoratul teritorial de munca in raza caruia isi are sediul.

Prin e-mail, pe baza de semnatura electronica, doar daca angajatorul detine o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat. In aceasta situatie, registrul Revisal va fi depus la adresa de e-mail furnizata de catre Inspectia Muncii.

Prin depunerea registrului Revisal la sediul ITM, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator. Depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca se face la prima declarare in Revisal a companiei, inainte de obtinerea numelui de utilizator (CUI-ul companiei) si parola aferenta.

Contraventii privind completarea si transmiterea Revisal

Contraventii privind completarea si transmiterea Revisal

In situatia in care angajatorii, persoane fizice sau juridice, nu respecta obligatiile stabilite de lege privind completarea si transmiterea Revisal, acestia vor fi sanctionati cu amenzi, dupa cum urmeaza:

Netransmiterea registrului completat cu elementele contractului de munca, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre un angajat – amenda de 10.000 de lei pentru fiecare persoana;

Refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca registrul Revisal in format electronic si dosarul personal al salariatilor – amenda cuprinsa intre 5.000 si 8.000 de lei;

Necompletarea registrului cu toate informatiile prevazute de lege, in intervalul stabilit de timp – amenda cuprinsa intre 5.000 si 8.000 de lei;

Completarea cu date eronate sau incomplete – amenda de pana la 5.000 de lei;

Completarea Revisal de catre alte persoane decat cele nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator – amenda de pana la 5.000 de lei;

Alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului Revisal – amenda cuprinsa intre 3.500 si 5.000 de lei;

Nerespectarea prevederilor privind instiintarea ITM in legatura cu prestatorii de servicii – amenda de pana la 5.000 de lei;

Refuzul angajatorului de a elibera, la solicitarea scrisa a salariatului, a urmatoarelor tipuri de documente: copii ale documentelor existente in dosarul personal, copii ale paginilor din Revisal referitoare la persoana angajatului, documente care atesta vechimea in munca, salariul, etc. – amenda de pana la 1000 de lei;

Nerespectarea obligatiei de a pastra Revisal in format electronic la sediul angajatorului – amenda intre 3.000 si 10.000 de lei.

Reges Revisal sau sistem pentru managementul resurselor umane?

O aplicatie pentru managementul resurselor umane ii permite angajatorului sa obtina o evidenta clara asupra tuturor informatiilor / datelor / modificarilor legate de salariati, care necesita transmiterea in Revisal, cu posibilitatea de a selecta informatiile care vor fi transmise.

Spre deosebire de portalul online pus la dispozitie de catre Inspectia Muncii, care te obliga sa transmiti toate informatiile inregistrate, chiar daca nu este necesar sau nu iti doresti acest lucru,  aplicatia pentru managementul resurselor umane iti ofera flexibilitate in operarea si selectarea datelor ce vor fi transmise in Revisal online, precum si data la care acestea vor fi publicate.

Pentru ca exista posibilitatea sa apara modificari in actele care trebuie transmise sau acestea au termene limita de depunere diferite, solutia pentru resurse umane iti permite sa introduci informatiile si sa planifici activitatile din timp, dar si sa gestionezi si transmiti individual fiecare document pentru inregistrarea in Revisal.

SeniorHCM pentru conformare Reges Revisal

SeniorHCM este o aplicatie completa pentru managementul resurselor umane, care gestioneaza toate activitatile de HR (Human Resources) din companie. Solutia software pentru HR optimizeaza activitatea specialistilor din departamentul de resurse umane si contribuie la automatizarea proceselor de recrutare, salarizare, pontaj si administrare personal.

SeniorHCM solutia software HR pentru conformare Reges Online

SeniorHCM ofera utilizatorilor posibilitatea de a introduce informatii detaliate despre istoricul unui angajat si, totodata, de a face actualizari in masa ale informatiilor referitoare la angajati si salarii. Astfel, angajatorul poate sa genereze simplu si rapid adeverintele de vechime.

De asemenea, un aspect foarte important este reprezentat de posibilitatea generarii, chiar din aplicatie, a fisierului ce urmeaza sa fie importat in Revisal online, in formatul solicitat de catre autoritati. Generarea fisierului xml se realizeaza cu un singur click, direct din sistemul SeniorHCM, urmand ca apoi fisierul sa fie incarcat in Reges Revisal de catre persoana desemnata.

Solutia pentru automatizarea proceselor de resurse umane este usor de gestionat deoarece toate informatiile relevante sunt afisate in aceeasi pagina, iar timpul de completare este redus semnificativ.

In plus, SeniorHCM afiseaza in acelasi ecran informatiile care nu au fost transmise in Reges, iar acestea raman in sistem ca modificari si nu este necesara reintroducerea lor la data scadenta. Modificarile care au ca data scadenta ziua curenta, ajung automat in lista de transmitere catre Revisal. Totodata, solutia de HR permite utilizatorilor sa selecteze informatiile / modificarile care vor fi transmise catre Revisal si care nu.

Obtine o imagine de ansamblu asupra activitatii intregii companii si automatizeaza managementul resurselor umane, cu SeniorHCM!

close-link
close-link
close-link
close-link