Ce este raportarea SAF-T ANAF si cine trebuie sa depuna Declaratia 406 in Romania?

SAF-T (Standard Audit File for Taxation, tradus in romana ca Fisierul Standard de Audit pentru Taxe) este o noua obligatie declarativa impusa contribuabililor, ce reprezinta standardul international pentru transferul electronic de date din evidenta contabila si fiscala intre firme si autoritatile fiscale.

Raportarea SAF-T a aparut la initiativa OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) ca o metoda unitara pentru colectarea datelor financiar-contabile, care sa ofere avantaje atat autoritatilor fiscale, cat si companiilor. In prezent, SAF-T a fost implementat in mai multe tari din Europa, inclusiv in Romania, iar formatul ales pentru tara noastra este unul dintre cele mai complexe intrucat presupune raportarea tuturor informatiilor contabile, financiare si fiscale referitoare la tranzactiile derulate de firme. Astfel, in functie de categoria de contribuabili din care face parte, orice companie va avea obligatia sa depuna la ANAF Declaratia Informativa D406 fisierul standard de control fiscal (SAF-T).

SAF-T Romania ce este saft anaf raportare

Ce este SAF-T, fisierul standard de control fiscal?

Raportarea SAF-T are rolul principal de a standardiza transferul de informatii intre autoritatile fiscale si contribuabili. SAF-T presupune raportarea periodica a unui set de informatii care faciliteaza autoritatilor fiscale accesul la date din evidenta contabila si fiscala ale contribuabililor, stocate si prelucrate in mediul online.

Astfel, SAF-T este un fisier in format electronic, de tip XML, care contine date extrase automat din sistemele informatice ale contribuabililor, exportate si stocate intr-un format standardizat.

Ce beneficii ofera raportarea fiscala standardizata?

Prin intermediul fisierului standard de control fiscal (SAFT), autoritatile fiscale romane au posibilitatea sa stabileasca conformitatea fiscala a contribuabililor. Printre altele, scopul inspectiilor consta in verificarea corelarii datelor din declaratiile fiscale si a celor din evidenta contabila si fiscala ale contribuabililor, inclusiv informatiile din fisierul SAFT.

Prin urmare, noul standard de raportare fiscala vizeaza reducerea deficitului de colectare a TVA-ului si digitalizarea inspectiilor fiscale.

Tot ce trebuie sa stii despre raportarea SAF T in Romania

Incepand cu ianuarie 2022, Romania a introdus obligativitatea de raportare SAF T in etape, iar prima faza se aplica contribuabililor mari. Raportarea SAF T Romania se face sub forma Declaratiei informative D406, care poate fi generata automat cu ajutorul sistemelor informatice moderne ERP (Enterprise Resource Planning).

Astfel, pentru ianuarie 2022, marii contribuabili depun dosarul SAF T folosind Declaratia 406 in februarie 2022, urmati de contribuabilii mijlocii in 2023 si de contribuabilii mici in 2025.

Categorii de contribuabili vizate pentru depunerea Declaratiei 406

Cine depune SAFT?

Contribuabilii obligati sa depuna Declaratia 406 si data la care raportarea SAFT devine obligatorie, in functie de categoriile de contribuabili:

Contribuabili mari – au obligatia sa depuna Declaratia 406 incepand cu 1 ianuarie 2022;

Contribuabili mijlocii – au obligatia sa depuna Declaratia 406 incepand cu 1 ianuarie 2023;

Contribuabili mici – au obligatia sa depuna Declaratia 406 incepand cu 1 ianuarie 2025;

Prin exceptie – institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, institutiile financiare si societatile de asigurare / reasigurare, incadrate la data de 31 decembrie 2021, care au obligatia sa depuna Declaratia 406 incepand cu 1 ianuarie 2023.

SAF-T ANAF – termen de transmitere pentru Declaratia 406 catre autoritatile fiscale romane

Raportarea SAF-T catre ANAF se face in format electronic, iar data limita de transmitere este:

termen de transmitere pentru Declaratia 406 ANAF Romania

Ultima zi calendaristica a lunii urmatoare perioadei de raportare, respectiv luna / trimestrul, dupa caz, pentru alte informatii decat cele privind sectiunile Stocuri si Active;

La termenul de depunere a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar, in cazul sectiunii Active;

La termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii, in cazul sectiunii Stocuri.

Declaratia SAF-T – perioada de gratie pentru revizuirea Declaratiei 406 in Romania

In situatia in care dosarul SAF-T nu este depus in termenul legal sau raportarea este facuta incorecta / incompleta, vor fi suportate penalitati de nerespectare, exceptie facand situatia in care dosarul SAF-T este corectat pana la anumite termene limita stabilite de catre ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala).

Astfel, contribuabilii beneficiaza de o perioada de gratie, dupa cum urmeaza:

  • 6 luni pentru prima raportare, 5 luni pentru a doua raportare, 4 luni pentru a treia raportare, 3 luni pentru a patra raportare, 2 luni pentru a cincea raportare – pentru contribuabilii care au obligatia sa transmita lunar dosarul SAF-T
  • 3 luni pentru prima raportare – pentru contribuabilii care au obligatia sa transmita trimestrial dosarul SAF-T

Pentru fiecare situatie de mai sus, perioada de gratie se calculeaza incepand cu ultima zi calendaristica a perioadei de raportare pentru care aceasta se acorda, din momentul in care obligatia de transmitere devine efectiva pentru respectivul contribuabil.

Dosarul SAF-T se depune in format electronic, simplu si la timp, cu ajutorul sistemului informatic ERP!

ERP pentru raportarea SAF-T

Sistemele informatice ERP simplifica procesul de pregatire a Declaratiei 406, contribuabilii avand posibilitatea sa genereze automat fisierul XML direct din ERP. In acest mod, companiile pot raspunde mai usor provocarilor pe care le implica completarea si depunerea Declaratiei 406, avand siguranta ca informatiile din dosarul SAF T sunt furnizate corect si la timp.

Raportarea SAF-T cu SeniorXRP si SeniorERP

Sistemele avansate pentru managementul resurselor intreprinderii de la Senior Software permit gestionarea simplificata a raportarii SAFT, ajutand companiile sa respecte cerintele legislative in vigoare. Astfel, sistemele informatice SeniorXRP si SeniorERP contribuie la indeplinirea etapelor pregatitoare raportarii SAFT si la verificarea acuratetei si integritatii datelor din Fisierul Standard de Control Fiscal (SAF-T).

Prin urmare, softurile SeniorXRP si SeniorERP includ Declaratia 406 si o serie de proceduri de identificare a informatiilor contabile necesare importului automat de date si raportarii SAF-T, precum si alerte automate pentru respectarea termenelor legale. Fisierul PDF cerut de legislatie este generat automat, iar semnatura electronica poate fi inclusa direct in sistemele ERP.

close-link
close-link
close-link
close-link